PRESIDENT and OFFICE BERERS

X

Year President Vice-president Vice-president Secretary Joint Secretary Treasurer
1992-1995 Dayanada Kadidal Dr.Manohar Rao NS Narayanamurthy KT Harsha BK Shanker Shetty TR Krishnamurthy MS
1995-1999 D.V Ramamohan A.R. Rajan A.R. Ravishankar K.S. Lakshmikanth H.N. Sathish K.S. Narendra Kamath
1999-2000 Dayanada Kadidal Kowlani Dharmaiah Veda Parameshwar B.K. Harsha B. D Narayana Murthy M.S. Krishna Murthy
2002 Dayanada Kadidal B.K. Harsha Smt. Parinitha Manudev Kowlani Dharmaiah D.R. Arun Dr.Manohar Rao NS
2003 B.K. Harsha Smt. Parinitha Manudev K.S. Lakshmikanth Kowlani Dharmaiah D.R. Arun B.M. Krishna Murthy
2006-07 M.S. Krishna Murthy A.R. Ravishankar Smt. Usha Subramanya D.R. Arun B.M. Krishna Murthy K. Shylendra
2008-2010 V.M. Shivanand B.R. Kantharaj Smt. Shyla K.T. Ramesh K.S. Lakshmikanth K. Shylendra
2011-2013 V.M. Shivanand U.B. Udaya C.B. Upendra K.T. Ramesh U.R. Jayaprakash K. Shylendra
2013-14 H.B. Marthanda A.R. Ravishankar Smt. Sharvathi J Hegde B.M. Krishna Murthy V.S. Manjunath H.R. Tapasvi
2014-15 H.B. Marthanda Kimmane Krishnamurthy Smt. Aruna Premkumar B.M. Krishna Murthy V.S. Manjynatha H.R. Tapasvi
2015-16 Dayanada Kadidal Dr.Manohar Rao NS Veda Parameshwar B.K. Harsha K.T. Ramesh K.S. Narendra Kamath